ChangeLabs

Kies een ChangeLab

 

In een ChangeLab werkt een team intensief samen aan het vormgeven van een duurzame en vitale organisatie of wijk. Er zijn zes verschillende labs. Elk met een specifieke focus.

Op locatie of online?


ChangeLabs worden op locatie of online gefaciliteerd. Een combinatie van beide vormen is ook mogelijk en zeer effectief. We gebruiken inspirerende locaties en geavanceerde frameworks, canvassen en software om de sessies te versnellen en te verdiepen.

Innovation Lab

np_innovation_3713920_E13A44.png

Resultaat: nieuwe ideeën, innovaties, transities
 

In een Innovation Lab experimenteert een (interdisciplinair) team met oplossingen voor complexe uitdagingen. De context is systeem overstijgend, denk aan energie, mobiliteit, zorg, onderwijs, water, wonen etc. We gebruiken een systemische ontwerp aanpak. Dat is essentieel omdat traditionele lineaire veranderaanpakken niet geschikt zijn voor de transformatie van een ecosysteem.
 

Het team start met het verkennen van de structuur van het eco-systeem. Vanuit dat inzicht worden ideeën geschetst die het systeem op een diepere laag transformeren (systeem acupunctuur). Vervolgens experimenteren we om te zien of het werkt zoals we denken. Vanuit deze 'safe to fail'-experimenten krijgen we informatie die helpt bij het verfijnen van de interventies. We gebruiken meerdere labsessies om de gewenste uitkomsten verder vorm te geven.
Stuur meer info

Future Lab

np_three-arrows_762653_E13A44.png

Resultaat: inzicht in trends, toekomstscenario's, richting
 

In een Future Lab denken jij en jouw team na over de toekomst van de organisatie of wijk. Er worden scenario's geschetst om beter voorbereidt te zijn op de toekomst. Het team gebruikt geavanceerde databases en tools om fenomenen en trends te ontdekken en te analyseren. Hierdoor wordt het mogelijk om met elkaar de koers te bepalen.

Tijdens de labs wordt het team zich bewust dat de toekomst nog niet bestaat maar dat deze kan worden gecreëerd. Er wordt gekeken naar mogelijke tipping-points in het eco-systeem. Daarnaast leert het team zich bewust te worden van de complexiteit en onzekerheid die deel zijn van de realiteit. Begrippen als ‘black swans’ en ‘VUCA’ zijn deel van het werken in de Future Labs. Case Nijmegen | Stuur meer info

Strategy Lab

np_curved-dots_363882_E13A44.png

Resultaat: inzicht in capaciteit, strategie, actieplan

In een Strategy Lab leert jouw team hoe ze zich kunnen voorbereiden op verrassingen en crisis. Het ontwikkelen van een toekomstbestendige strategie begint met het ontwikkelen van de essentiele capaciteiten daarvoor. Zoals adaptief zijn, gevoelig zijn voor subtiele signalen, veerkrachtig, onderling verbonden, divers en coöperatief. Het team gebruikt krachtige frameworks en tools om snel inzicht te krijgen in deze capaciteiten in de organisatie.

 

Het ontwikkelen van deze capaciteiten zorgt ervoor dat een organisatie succesvol kan omgaan met verrassingen en crisis. De capaciteiten zijn universeel en herkenbaar in de natuur en het leven om ons heen. Vanuit collectief inzicht ontwerpen de deelnemers gerichte interventies die zorgen voor vitaliteit en continuïteit.
Case SPAStuur meer info

Identity Lab

np_finger-print_3136678_E13A44.png

Resultaat: collectieve identiteit, gedeelde waarden, purpose

In een Identity Lab gebruikt jouw team geavanceerde tools om de collectieve identiteit en gedeelde waarden te visualiseren. Een sterke identiteit is nodig om mensen te betrekken bij veranderingen. Het geeft invulling aan doel, structuur en samenhang. Samen bouwen teamleden aan een heldere identiteit die zorgt voor meer openheid, wendbaarheid en veerkracht. 

 

Een kenmerk van organisaties die lang bestaan, is een intens gevoel van identiteit. Er is bij de mensen die er werken een narratief over wie ze zijn en waarom ze de dingen doen. De deelnemers in het lab co-creëren hun eigen narratief zodat mensen in de organisatie zich (weer) kunnen verbinden aan een collectieve identiteit en gedeelde waarden.
 Case Cadmatic | Stuur meer info

Net Lab

np_self-organization_62761_E13A44.png

Resultaat: netwerk, zelforganisatie, platform ontwerp

 

In een Net Lab wordt jouw team zich bewust van het eco-systeem waarvan de organisatie deel uitmaakt. Deelnemers gebruiken praktische frameworks en canvassen om traditionele structuren, systemen en processen te herontwerpen naar flexibele netwerkstructuren en sociale platformen.

 

Het team maakt een start met het daadwerkelijk transformeren naar een netwerk organisatie. Ze worden gestimuleerd om te experimenteren met nieuwe vormen van zelforganisatie; minder afhankelijkheid van centrale sturing, betere afstemming van activiteiten en meer zelfstandige besluitvorming. Gedurende de verschillende labs wordt op basis van de resultaten verder opgeschaald. Stuur meer info

 

Urban Lab

np_dots_363872_E13A44.png

Resultaat: 90% participatie, platforms, ideeën, innovaties

In een Urban Lab is jouw team actief bezig met innovatie binnen een stedelijke omgeving. We organiseren labs die zich richten op één geografisch gebied, zoals een wijk of buurt. Binnen die context kijken de deelnemers naar verschillende uitdagingen. Deelnemers in de labs maken gebruik van online tools en canvassen. Zo krijgen ze samen met bewoners een beter beeld van de dynamiek en patronen in de wijk of buurt.

 

Het lab wordt op die manier een broedplaats voor innovatie. In plaats van het uitvoeren van korte termijn acties worden de juiste condities gecreëerd die zorgen voor een succesvolle ontwikkeling van de wijk.
Case NijmegenStuur meer info