ChangeLabs

Zes ChangeLabs

 

In een ChangeLab werkt een team intensief samen aan het vormgeven aan duurzame en vitale organisaties, wijken en eco-systemen. Er zijn zes verschillende labs. Elk met een specifieke focus.

Op locatie of online?


ChangeLabs worden op locatie en online gefaciliteerd. Een combinatie van beide vormen is zeer effectief. We gebruiken inspirerende locaties en geavanceerde frameworks, canvassen en software om de sessies te versnellen en verdiepen.

Innovation Lab

np_innovation_3713920_E13A44.png

Resultaat: nieuwe ideeën, innovaties, transities
 

In een Innovation Lab gaat een interdisciplinair team experimenteren met oplossingen voor urgente uitdagingen in een specifiek eco-systeem. De context is organisatie overstijgend, denk aan supply-chains, wijken, mobiliteit, zorg, onderwijs, water etc. We gebruiken een systemische ontwerp aanpak. Dat is essentieel omdat traditionele lineaire verander aanpakken niet geschikt zijn voor het transformeren van eco-systemen.
 

Het team start met het verkennen van de structuur van het eco-systeem. Vanuit dat inzicht worden ideeën geschetst die het systeem op een diepere laag transformeren (systeem acupunctuur). Vervolgens doen we experimenten om te zien of het werkt zoals we denken. Vanuit deze 'safe to fail'-experimenten krijgen we feedback uit het eco-systeem. Deze 'warme' data helpen bij het verfijnen van de interventies. We gebruiken de lab sessies om de gewenste uitkomsten verder vorm te geven. Stuur meer info

Future Lab

np_three-arrows_762653_E13A44.png

Resultaat: inzicht in trends, toekomstscenario's, richting
 

In een Future Lab denkt jouw team na over de toekomst van de organisatie of stad. Doel is inzicht krijgen in de acties die nu kunnen worden ingezet om beter voorbereidt te zijn op de toekomst. Het team gebruikt geavanceerde databases en tools om fenomenen en emergente patronen te ontdekken en analyseren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om toekomst scenario’s te ontwikkelen voor de specifieke context.

Het team wordt zich bewust dat de toekomst nog niet bestaat maar dat deze kan worden gecreëerd door het vertellen van verhalen. Er wordt gekeken naar mogelijke tipping-points in het eco-systeem én naar zwakke signalen die impact kunnen hebben. Daarnaast leert het team zich bewust te worden van de complexiteit en onzekerheid die deel zijn van de realiteit. Begrippen als ‘black swans’ en ‘VUCA’ zijn deel van het werken met scenario’s. Case Nijmegen | Stuur meer info

Strategy Lab

np_curved-dots_363882_E13A44.png

Resultaat: inzicht in capaciteit, strategie, actieplan

In een Strategy Lab leert jouw team hoe ze zich kunnen voorbereiden op verrassingen en schokken. Het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie begint met het ontwikkelen van capaciteiten. Deelnemers gebruiken krachtige frameworks en tools om snel inzicht krijgen in deze capaciteiten. Zoals adaptief zijn, gevoelig zijn voor subtiele signalen, veerkrachtig, onderling verbonden, divers en coöperatief.

 

Dat zijn universele capaciteiten in de natuur en het leven om ons heen. Het is aangetoond dat het ontwikkelen van deze capaciteiten ervoor zorgt dat een organisatie succesvol kan omgaan met veranderingen. Gerichte interventies zorgen voor het versterken van de vitaliteit en toekomstbestendigheid. Case SPAStuur meer info

Identity Lab

np_finger-print_3136678_E13A44.png

Resultaat: collectieve identiteit, gedeelde waarden, purpose

In een Identity Lab gebruikt jouw team geavanceerde tools om de collectieve identiteit en gedeelde waarden te ontdekken. Een sterke identiteit is nodig om mensen te betrekken bij veranderingen. Het geeft invulling aan bedoeling, structuur en samenhang. Samen bouwen teamleden aan een sterke identiteit die zorgt voor meer openheid, wendbaarheid en veerkracht. 

 

Het kenmerk van organisaties die lang bestaan, is een intens gevoel van identiteit. Er is bij de mensen die er werken een idee van wie ze zijn dat groter is dan wat ze doen. Identiteiten worden gevormd door een narratief. Ford, Apple, Nokia zijn verhalen die ontstonden toen een groep mensen zich begonnen te verbinden rondom innovaties op het gebied van communicatie, transport, technologie en sociale verandering.
 Case Cadmatic | Stuur meer info

Agile Lab

np_self-organization_62761_E13A44.png

Resultaat: agile werken, zelforganisatie, platform ontwerp

 

In een Agile Lab wordt jouw team zich bewust van het eco-systeem waarvan de organisatie deel uitmaakt. De deelnemers gebruiken frameworks en canvassen om traditionele structuren, systemen en processen te herontwerpen naar flexibele netwerkstructuren en sociale platformen.

 

Het team maakt een start met het daadwerkelijk transformeren naar een agile organisatie. Ze worden gestimuleerd om te experimenteren met nieuwe vormen van zelforganisatie; minder afhankelijkheid van centrale sturing, betere afstemming van activiteiten en meer zelfstandige besluitvorming. Gedurende de verschillende sessies wordt op basis van de resultaten opgeschaald. Stuur meer info

 

Urban Lab

np_dots_363872_E13A44.png

Resultaat: 90% participatie, platform, ideeën, innovaties

In een Urban Lab is jouw team actief bezig met innovatie binnen een stedelijke omgeving, zoals bijvoorbeeld mobiliteit. We organiseren ook labs die zich beperken tot één geografisch gebied, zoals een wijk of buurt. Binnen die context kijken de deelnemers naar de verschillende uitdagingen. 

Deelnemers in de wijkgerichte labs maken gebruik van online tools en canvassen om samen met bewoners een beter beeld te krijgen van de dynamiek in een wijk of buurt. Het lab wordt op die manier een broedplaats voor innovatie in plaats van het ontwerpen van gerichte innovaties om specifieke problemen op te lossen. Het creëren van de juiste condities leidt tot een succesvolle ontwikkeling van een stedelijk gebied. Case NijmegenStuur meer info