Principes

ChangeLabs ontwerp principes

 

Complexe sociale systemen, zoals organisaties en wijken, verschillen fundamenteel van eenvoudige lineaire systemen. Het ontwerpen én vormgeven van deze systemen is een generatief en creatief proces.

Ontwerp principes helpen bij het innoveren en transformeren van traditionele structuren naar duurzame en vitale organisaties en eco-systemen. Deze vijf principes zijn leidend voor de ChangeLabs.

Geïntegreerd

We bieden een integrale aanpak die alle relevante factoren in overweging neemt in plaats van slechts een beperkt aantal factoren.

Outside-in

De aanpak richt zich van buiten naar binnen en betrekt de eindgebruikers bij het formuleren van ideeën en oplossingen.

Evolutionair

We ontwerpen vanuit de gehele levenscyclus van een sociaal systeem dat circulair, regeneratief en evolutionair is in plaats van lineair en degeneratief.

Verbonden

We ontwerpen sociale systemen die verbonden, toegankelijk en geïntegreerd zijn in plaats van deelsystemen die geïsoleerd en gefragmenteerd zijn.

Open

We ontwikkelen sociale systemen die open zijn en waarde toevoegen aan velen in plaats van gesloten organisaties voor slechts weinigen.